Persondatapolitik

Maj 2018

Vi behandler personoplysninger – navne, adresser, telefonnumre og mailadresser – og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af fair og gennemsigtig behandling.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?

Næstved Bevaringsforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
– Kontaktpersoner: Bestyrelsesformanden og foreningens kasserer, jfr. hjemmesiden.
– CVR-nr: 3354 3042
– e-mailadresse: kd.gn1718435230inero1718435230fsgni1718435230raveb1718435230devts1718435230ean@t1718435230katno1718435230k1718435230
– Hjemmeside: naestvedbevaringsforening.dk

Alle medlemmer af Næstved Bevaringsforening er via deres kontingentbetaling automatisk medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Borgergade 111, 1300 København K.
– CVR-nr: 8861 5913
– e-mailadresse:kd.dn1718435230algoy1718435230b@lia1718435230m 1718435230
– Hjemmeside: https://byogland.dk
hvorfra du modtager publikationen “By & Land” 4 gange årligt.

Hvilke personoplysninger håndterer vi?

Næstved Bevaringsforening håndterer følgende person-/medlemsoplysninger – som videregives til Landsforeningen:
– navn, adresse, evt. telefonnummer, evt e-mailadresse.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur håndterer følgende person-/medlemsoplysninger:
– navn, adresse, medlemsnummer, indmeldelsesdato, evt. telefonnummer, evt. e-mailadresse.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?

Næstved Bevaringsforening indsamler kun oplysninger fra medlemmerne.

Til hvilke formål bruges personoplysninger?

– Oplysning om medlemskab af foreningen.
– Kommunikation med medlemmerne.
– Kontrol af kontingentbetaling.
– Oplysning til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur m.h.p. medlemskab / fremsendelse af “BY & Land”.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Næstved Bevaringsforening opbevarer af praktiske og administrative årsager almindelige person-/medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret fra medlemskabets ophør.
Det kan oplyses, at Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur af praktiske og administrative årsager opbevarer almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af Næstved Bevarings-forening.

Dine rettigheder

Medlemmer har efter persondataforordningen en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:
Retten til
– at blive oplyst om behandlingen af data
– indsigt i egne personoplysninger
– berigtigelse
– sletning
– begrænsninger i behandling
– dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
– indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vor håndtering, ved at henvende dig til os.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik.
Ved ændringer ændres datoen øverst i “Persondatapolitik for Næstved Bevaringsforening”.
Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil kunne ses på vor hjemmeside – www.naestvedbevaringsforening.dk.