Seneste mødereferat

Referatet vises herunder i indlejret pdf-fremviser.
Ved problemer med fremvisning/læsbarhed kan det i stedet downloades her

BMref-2019-01-16

Referater fra alle tidligere bestyrelsesmøder tilgængelige fra siden Arkiv/Bestyrelsesmødereferater