Foreningen

Næstved Bevaringsforening er stiftet 11. maj 1988

Formål

 1. gennem aktiviteter af forskellig art at stimulere interessen for eksisterende værdier i bygninger, bybilleder og landskaber m.v. i Næstved Kommune.

 2. at virke for bevaring af de under punkt 1 nævnte værdier gennem forhandling med og rådgivning til myndigheder og ejendomsejere.

 3. at formidle viden om bevaring af de under punkt 1 nævnte værdier gennem foredrag, studiekredse og publikationer m.v.

 4. at medvirke til registrering af bevaringsværdige bygninger i Næstved Kommune.

 5. at bidrage aktivt, hvor bevaringssammenhænge vil blive påvirket af nye tiltag inden for planlægning og bebyggelser m.v.

 6. at belønne gode initiativer til bevaring af de under punkt 1 nævnte værdier.

Bevaring

Bevaring er ikke et spørgsmål om at skrue tiden tilbage – bevaring er et parløb mellem udvikling og historie i et godt samarbejde mellem nyt og gammelt.

De seneste årtiers udvikling har været hård ved kulturmiljøet i Næstved.

Næstveds bygningsmæssige værdier ligger ikke blot i de middelalderlige bygninger som fx kirkerne, Kompagnihuset og Boderne i byen og visse herregårde på landet. Næstved Kommune rummer mange bevaringsværdige bygninger, spredt over hele kommunen.
Det er vigtigt at skabe bevidsthed omkring værdien af disse bygninger og bygningskomplekser i mange stilarter fra mange perioder.

Indsatsområder

 • Næstved Bevaringsforening arbejder for at bevare og udvikle bygninger, byer og landskaber, der er med til at skabe gode kulturmiljøer.

 • Foreningen vil arbejde for en mere skånsom og bevarende fremgangsmåde, der kan berige Næstved Kommune med nye kvaliteter.

 • Foreningen arrangerer byvandringer, foredrag og besøg i historiske bygninger.

 • Foreningen tilstræber hvert år at uddele diplom for en bygning, der er smukt restaureret med respekt for husets oprindelse.

 • Foreningen søger gennem deltagelse i lokale initiativer at påvirke og forme fremtiden.

 • Foreningen søger gennem debat i medierne at udvikle synet på bevaring i Næstved Kommune.

Medlem

Næstved Bevaringsforening er medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, som udgiver bladet “By & Land”.
Som medlem af Næstved Bevaringsforening modtager du “By & Land” fire gange om året.

Enhver, der er interesseret i foreningens aktiviteter, kan optages som medlem, herunder også foreninger og virksomheder.
Se nærmere om kontingent og indmeldelse >>