• Næstved Havn. Højkajen og kranbanerne

Bevaring er ikke et spørgsmål om at skrue tiden tilbage.

Bevaring er et parløb mellem udvikling og historie i et godt samarbejde mellem nyt og gammelt.

Næstved Bevaringsforening arbejder for at bevare og udvikle bygninger, byer og landskaber, der er med til at skabe gode kulturmiljøer.