• Næstved Havn. Højkajen og kranbanerne
    Næstved Havn - Højkajen og kranbanerne

Velkommen til Næstved Bevaringsforening

Næstved Bevaringsforening arbejder for at bevare og udvikle bygninger, byer og landskaber, der er med til at skabe gode kulturmiljøer.

Bevaring er ikke et spørgsmål om at skrue tiden tilbage – bevaring er et parløb mellem udvikling og historie i et godt samarbejde mellem nyt og gammelt.

Se nærmere om Bevaringsforeninges formål og virke >