Bestyrelsen

Næstved Bevaringsforenings bestyrelse 2017-2018:

Formand:
Peter Engberg
Agertoften 34
4700 Næstved
Tlf.: 42 70 22 34
Email: engberg@stofanet.dk

Næstformand:
Jean-Pierre Van Tittelboom
Englebjergvej 16
4700 Næstved
Tlf.: 55 75 16 40
Email: jpvt@privat.dk

Kasserer:
Karl Johan Topsøe-Jensen
Ågade 6
4700 Næstved
Tlf.: 53 37 07 49
Email: ktj@outlook.dk

Sekretær:
Susanne Outzen
Kilden 4
4700 Næstved
Tlf.:. 40 85 31 45
Email: sus.outzen@gmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Palle Birk Hansen
Karrebæksti 7
4736 Karrebæksminde
Tlf.: 51 37 19 49
Email: palle@birkurth.dk

Ole Kjærulff
Fælledvej 21
4700 Næstved
55 72 01 32
okj@okt.dk

Frank Rasmussen
Ulstrupvej 12
4160 Herlufmagle
Tlf.: 55 45 00 23
Email: frank@tagkviste.dk