Næstved Bevaringsforening – Diplom 2022

lør 08okt2022

15:00

Næstved Bevaringsforeningen uddeler sit diplom 2022 til Gunderslevsholm Gods, Gunderslevvej 13, 4160 Herlufmagle for den fine restaurering af avls- og staldbygningen Langlo.

Diplomoverrækkelsen foregår i Møllerisalen onsdag 8. oktober 2022 kl. 15.00, hvorefter der vil være et mindre traktement.
Det er ejer af Gunderslevsholm, Claus de Neergaard, der modtager diplomet.

Langlo er, sammen med hovedbygningen, opført i perioden 1727-1729 af Carl Adolph von Plessen den ældre. Gunderslevholm blev i 1803 købt af Peter Johansen de Neergaard, hvis efterslægt fortsat ejer den.
Bygningerne ophørte med deres oprindelig brug som avlsbygninger i 2010.

Restaureringen blev foretaget fra 2015 og frem. Arbejderne på avlsbygningerne har bl.a. omfattet genopretning af bygningens bærende trækonstruktioner, reparation af fundamenterne i natursten, ommuring af bindingsværkets tavl og ikke mindst et nyt tegltag der sammenbinder de tre fløje i gårdanlægget.
Restaureringen af Langlo har modtaget velvillig økonomisk støtte fra Realdania.

Der er indrettet nye lokaler i vest- og nordfløjen brug for hhv. Gunderslevholm Materialelager, der er et genbrugssted for særlige bygningskomponenter og Møllerisalen, der er lokaler for afholdelse af selskaber.

Avlsbygningerne fremstår i dag som en kulturhistorisk perle hvis betydning rækker ud over godset til både lokalsamfundet og til Næstved Kommune.
Det er derfor med stor glæde at Bevaringsforeningen i Næstved giver diplomet i 2022 som påskønnelse af et gedigent stykke bevaringsarbejde.
Spar Nord i Næstved er sponsor for diplomerne.

 

Gå til arktivitetsoversigt