Nyhedsbrev januar 2023

Næstved Bevaringsforening

Nyhedsbrev 01 – 2023.

Næstved Bevaringsforening ønsker alle medlemmer et Godt Nytår.

Siden sidste nyhedsbrev er der arbejdet med forskellige sager, herunder:

Nedrivningen af Farimagsvej 18 og 20

Specielt nedrivningen af Farimagsvej 18 og 20 har i efteråret fyldt en del.

Farimagsvej 18 og 20 blev begge opført i 1923, altså for præcis 100 år siden. De blev begge senere brugt som bilværksteder. Skønt der var mindre heldige tilbygninger på de oprindelige bygninger så var de oprindelige huse absolut bevaringsværdige

Farimagsvej, på siden op mod Høje Kaserne, ligger som en ”palæ”-agtig bebyggelse. Alle bygninger er fritliggende om end de er forskellige i størrelse og fremtoning. Dette historisk betydningsfulde udtryk skulle vi gerne beholde intakt.

Der blev givet nedrivningstilladelse i foråret 2022. I skrivende stund er der ikke indgivet byggeansøgning, så vi kender ikke udseendet og størrelsen på det ny byggeri.

Den industrielle kulturarv

Næstveds industrielle kulturarv er et andet tema vi holder øje med.

Ny Maglemølle ansøgte om endnu en nedrivning af dele af kranbroerne. Vi gav et høringssvar til Næstved Kommune. Der er åbenbart modstand mod denne skiveskæring af anlægget også fra andre borgere. Det endte heldigvis med at ansøger opgav sit forehavende.

Vi vil her i foråret kontakte ledelsen af Ny Magle-mølle for at indlede en dialog om anlæggets fremtid.

Vi har også set på Vedex, krydsfinerfabrikken på Vordingborgvej 80 og 82, som er i en sørgelig forfatning med få eller ingen intakte vinduer. Det er ikke tilfredsstillende, at det bare er ”sat til forfald” af ejeren. Vi er på vej med et læserbrev.

Mindre ejendomme

Susåvej 3, der blev nedrevet i juledagene 2021 er ikke kommet i retten endnu – vi venter spændt på et udfald af sagen. Det er en sag der bl.a. har været i Weekendavisen med en større artikel.

Staldlængen i Torup, som vi omtalte i sidste nyhedsbrev, har fået nedrivningstilladelse. Den var i meget dårlig stand, og ville være meget svær at redde.

Diplom

Vi uddelte i september årets diplom for god restaurering til Gunderslevholm. Det blev et godt arrangement med fint fremmøde. Godsejer Claus Neergaard var glad for prisen.

Arkitekturens dag 2022

I oktober lavede vi tre arrangementer i forbindelse med Arkitekturens Dag som i år havde begrebet Stedsans som tema. Vi havde en byvandring i Karrebæksminde med Rasmus Nielsen som guide. Det var velbesøgt og lidt af en succes. Senere i oktober afholdt vi to foredrag med Karrebæksminde som tema; her var Palle Birk Hansen og Eva Sara Rasmussen oplægsholdere.

Dialog med Næstved Kommune

Vi har p.t. gang i en dialog med Næstved Kommune om hvordan foreningen kan indgå positivt i et samspil med kommunen. Vi har holdt et møde med den tekniske direktør om muligheden for at etablere en arkitekturpolitik, som kunne være et organ til at sikre dialog- og kvalitet for byen og dens bygninger. Svaret var ikke rødglødende – men der er interesse.

Derudover har vi holdt møde med planchefen og en central medarbejder om bl.a. høringer og supplering af Kommuneatlasset. Kommuneatlasset blev udgivet i 1991, og findes slet ikke for de tidligere Fuglebjerg og Fladså kommuner. Det er et nyttigt redskab i planlægningen og ville gøre mere nytte, hvis det blev opgraderet.

Generalforsamling

Vi har generalforsamling 18.april 2023 og håber at se mange af medlemmerne. Nærmere indbydelse følger.

P.b.v.

Ole Kjærulff