Bestyrelsesmøde 10. januar 2023

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10.01.2023 kl.19.00 – 21.00 

Sted: Kustodehuset, Ringstedgade 4, Næstved. 

Tilstede: Ole, Eva, Jean-Pierre og Susanne

Afbud: Palle og Karl

1. Godkendelse af sidste referat

Rettelser til sidste referat:

Centerchefen hedder Jens Bach.

Det er kun Næstved, Fuglebjerg og Fladså kommuner har lavet kommuneatlas.

2. Farimagsvej 18 – 20, Status

Der er intet nyt. Grunden er ryddet. Det er interessant, hvordan det lander? Måske kommer grunden kommer til at ligge hen i flere år.

3. Venligheden på Rønnebæksholm, Status

Ole har ikke nået at være derude. 

4. Vedex, Status

 Ole har skrevet læserbrev, men ikke fået det sendt endnu. Det vil han gøre snarest.

5. Aktuelle høringer 

– Vinduesudskiftning på Svinget 25, Holmegaard, Afgørelse. Ole har været forbi og besigtige vinduerne. De så egentlig udmærket ud, men der var også vinduer ved siden af, som var dårlige. Ejer har fået lov af kommunen til at skifte vinderne.

– Lokalplan 134 Dagligvarebutik og tankanlæg i Blangslev, Afgørelse. Der er givet lov til nyt byggeri. 

6. Møde med Næstved Kommune, Planafdeling 

Ole og Eva har været til møde med planchef og en chefkonsulent.

Det blev aftalt ved mødet, at Bevaringsforeningen i en periode får alt i høring, så vi får en idé om, hvad der i det hele taget kommer ind og hvad vi kan have glæde af at få i høring, og hvad vi ikke behøver.

– Arkitekturpolitik – Lokalråd: – 

– Rundvisning med Ejendomsudvalget i midtbyen i foråret, begyndelsen af maj måned vil være bedst. Vi starter med at foreslå ejendomsudvalget 3. maj kl. 16-18. Ole laver et oplæg. Gode og dårlige bygninger, kontrastpunkter.

– Kommuneatlas: – 

7. Peter Loumann, Status

 Ole er ikke nået videre. Måske det er en opgave for Palle at tage kontakt.? Det væsentlige er, at siden fortsat er tilgængelige den dag Peter Loumann ikke er her længere. Hvordan kan vi understøtte at Peters hjemmeside fortsat findes herefter?

8. DN, Status

Solcelleanlæg på Viborggård, lokalplan i høring indtil d. 6. februar 2023. Hvordan stiller DN sig i denne sag? Hvordan undgår vi, at solcelleparker ikke bare popper op alle mulige steder uden en egentlig planlægning? Ole og Eva vil lave et møde med DN og høre deres mening. 

9. PR 

– Hjemmeside og Facebook:. Ikke så meget nyt. 

– Hvervefolder: Eva står for dette. 

– Tur(e). Vi afventer at Palle vender tilbage med info.

– Nye medlemmer. Hvordan skaffer vi ny medlemmer. Der skal ske noget mere. Det kan være oplagt med et nyhedsbrev til medlemmer om, hvad der har været af sager f.eks. i det seneste kvartal. Det burde være forholdsvis overskueligt at beskrive, hvad der er sket og en vurdering af sagerne fra bevaringsforeningens side og vores holdning. Vi drøftede, hvilke virksomheder og personer, der kan være interessante at få med i foreningen.

Det kunne være spændende, hvis man kan få virksomheder til at fortælle om, hvorfor de er medlem af bevaringsforeningen og hvorfor bevaring af gamle huse er vigtig for dem. Det kan være et godt indslag i et nyhedsbrev.

10. De skæve projekter

Begrundelse for behovet for arkitekturpolitik. Bl.a. til evt. rundgang jf. pkt. 6)

11. Ny Maglemølle

Henvendelse til bestyrelsen angående bevaringskyndighed. Eva foreslår et møde med direktøren, Søren Hansen, for at tale om bevaringsinteresser. Ole tager fat i opgaven. 

12. Ny bestyrelsesmedlemmer – Forslag

Der blev drøftet forskellige forslag samt for og imod. Vi blev enige om nogle navne. Det blev aftalt, hvem der kontakter de forskellige.