Nyhedsbrev august 2022

Nyhedsbrev 01 – 2022

Vi har fået ny bestyrelse i Næstved Bevaringsforeningen med Ole Kjærulff som ny formand, Eva Sara Rasmussen som ny næstformand, Karl Topsøe-Jensen som kasserer, Jean-Pierre van Tittelboom, Palle Birk Hansen og Susanne Outzen som menige medlemmer.
Bestyrelsen havde to nye medlemmer med om bord – de trak sig desværre efter et par møder. Vi går dog på med krum hals med det vi har og søger nye bestyrelsesmedlemmer til næste generalforsamling i foråret 2023.

Lige nu prøver vi at kick-starte foreningen efter to års Corona stilstand. Vi har allerede haft nogle sager til høring, nemlig nedrivning af dele af kranbroerne på Ny Maglemølle, Suså Biogasanlæg og nedrivning af en bevaringsværdig staldlænge i Torup.

Tidligere på foråret kommenterede vi oplægget til ny kommuneplan. Fra vores side blev det en gedigen sag på 24 sider.
Derudover har vi protesteret over, og følger nøje, sagen om den ulykkelige nedrivning af Susåvej 3. Sagen ender, så vidt vi er orienteret, i retten og vi afventer domstolens afgørelse.

Vi uddeler årets Diplom for god restaurering til Godsejer Claus Neergaard for den fine restaurering af Langlo på Gunderslevsholm.
Vi uddeler diplomet torsdag 8.9.2022 kl.15.00 på Gunderslevsholm.
Se nærmere under Aktiviteter

På Arkitekturens Dag laver vi et arrangement i Karrebæksminde med årets tema ”Stedsans”. Vi har fået tidl. stadsarkivar Rasmus Nielsen til holde en rundtur i Karrebæksminde.

Rundturen på Arkitekturens Dag foregår søndag 2.10.2022 kl. 14.00 med start på By og Fiskeri-museet, Alleen 38A, 4736 Karrebæksminde.
Se nærmere under Aktiviteter

Vi satser på i efteråret at tage flere sager op med relation til Næstved Kommunes kulturarv, ligesom vi vil styrke vores forhold til Næstved Kommune for at tale vores sag.

Vi er, af landsforeningen By og Land, blevet opfordret til gøre Næstved Bevaringsforenings medlemmer opmærksomme på en studietur til flere Vestjyske kulturseværdigheder den 17. september.

Turen er åben for alle, men medlemmer af foreningen får rabat. Hvis det har interesse kan der ses mere på:
https://byogland.dk/arrangement/besoeg-noerre-vosborg-og-oplev-bygningskulturen/

P.b.v.
Ole Kjærulff