Om

Velkommen til hjemmesiden for Bevaringsforeningen i Næstved

 

Bevaringsforeningen, som blev startet den 11 maj 1988, har til formål:

 

a. at stimulere interessen gennem aktiviteter af forskellig art for eksisterende vær-dier i bygninger, bybilledet og landskaber m.v. i Næstved kommune.

 

b. at virke for bevaring af de under punkt a nævnte værdier gennem forhandling med og rådgivning til myndigheder og ejendomsejere.

 

c. at formidle viden om bevaring af de under punkt a nævnte værdier gennem foredrag, studiekredse og publikationer m.v.

 

d. at medvirke til registrering af bevaringsværdige bygninger i Næstved kommune.

 

e. at bidrage aktivt, hvor bevaringssammenhænge vil interagere med nye sammen-hænge indenfor planlægning og bebyggelser m.v.

 

f. at belønne gode initiativer til bevaring af de under punkt a nævnte værdier - og / eller relevante sammenhænge, jf. punkt e.

 

Enhver, herunder foreninger og virksomheder, der er interesseret i foreningens aktiviteter, kan optages som medlem.

For yderligere information - skriv venligst til foreningens mail / kasserer:

 

kontakt@naestvedbevaringsforening.dk

 

Bevaringsforeningen arbejder for at bevare og udvikle bygninger, byer og landskaber, der er med til at skabe gode kulturmiljøer.

Bevaringsforeningen vil arbejde for en mere skånsom og bevarende fremgangsmåde, der kan beri-ge Næstved kommune med nye kvaliteter.

Bevaring er ikke et spørgsmål om at skrue tiden tilbage - bevaring er et parløb mellem udvikling og historie - et godt samarbejde mellem nyt og gammelt.

Historien i de seneste årtier har vist, at udviklingen har været hård ved kulturmiljøet i Næstved

Bevaringsforeningen er opmærksom på, at bevaringsværdige bygninger er fra mange stilperioder.

Næstved er ikke blot Sct.Peders og Sct.Mortens kirker, Kompagnihuset og Boderne. Næstved er også det fine gademiljø i Jernbanegade / ved Hjultorvet samt de mange bevaringsværdige byg-ninger i hele Næstved kommune.

Det er vigtigt at skabe bevidsthed omkring værdien af disse bygninger og bygningskomplekser.

Bevaringsforeningen arrangerer byvandringer og foredrag, besøg i historiske bygninger og søger gennem debat i medierne at udvikle synet på bevaring i Næstved.

Der uddeles hvert året diplom for en bygning, der er smukt restaureret - såfremt relevante emner kan findes.

Foreningen er gennem sit medlemskab i "By- og Land" og gennem deltagelse i lokale initiativer og grupper med til at påvirke og forme fremtiden.

Som medlem af Bevaringsforeningen i Næstved modtager du bladet "By- og Land" fire gange år-ligt.

Foreningens binavn er Næstved Bevaringsforening.

 

Copyright © All Rights Reserved.